دوره فوق پیشرفته جذب آرزوها(در حال آماده سازی و برگزاری در تلگرام)

شامل طرح الهی و آموزشهای فوق پیشرفته قانون جذب در حال آماده سازی و برگزاری در تلگرام می باشد
برای ثبت نام در این دوره به تلگرام یا واتساپ شماره های زیر پیام بدین
09027049606 09027049626