پاکسازی چاکراها – ۳ آموزشی

155,000 تومان

چاکرا چیست؟ 

و چه تاثیری بر زندگی و بدن شما دارد؟
این پکیج شامل 3 فایل می باشد: دو فایل آموزشی و یک فایل مراقبه چاکرا
چاکراها هفت مرکز و چرخه انرژی در وجود ما هستند که باعث جریان انرژی حیات در وجود ما و رساندن انرژی حیات به روح و ذهن و اندامهای بدنمون میشن.
توجه : این پکیج در دوره کامل جذب آرزوها هم موجود می باشد.